Enxeñaría de detalle

piping-eingal

Piping

Realizamos a enxeñaría de detalle de instalacións de tubaxes para entornos industriais, tanto de liñas illadas coma de conxuntos de tubaxes dus proxecto. Para lograr unha coincidencia exacta entre o deseñado e o que finalmente se instala sobre un equipo ou nunha planta, temos a capacidade de modelar os enrutamentos de tubaxes en 3D sobre nubes de puntos ou outros modelos dixitais das instalacións.

 

Pomos a túa disposición os seguintes servicios de enxeñaría de piping:

  • Diagrmas P&ID.
  • Modelo 3D de tubaxes e instrumentación.
  • Planos isométricos.
  • Cálculos de estrés térmico e flexibilidade de tubaxes.
  • Deseño e cálculo de soportacións.

Tamén modelamos en 3D plantas e equipos industriais, podes obter máis información sobre estes deseños aquí.

 

Se buscas un escaneado 3D das instalacións ou dun entorno industrial, contactac con nos para ofrecerche unha solución.

Simulación e análise de elementos finitos

Mediante o análise de elementos finitos (FEA), realizamos estudos e informes técnicos en compoñentes, útiles, estruturas ou maquinaría que nos permiten coñecer:

  • Nivel de tensións.
  • Deformacións e desprazamentos.
  • Fatiga.
  • Factor de seguridade.
  • Estrés térmico en tubaxes.

Empregando o método de análise de elementos finitos tamén efectuamos a optimización topolóxica dun deseño, é dicir, a optimización das xeometrías dun deseño. Para iso executamos estudos de tensións en pezas e realizamos alixeirados ou reforzos en función do estado de carga do componente, o nivel de optimización desexado e as necesidades ou restriccións do cliente. 

 

 

calculo-mecanico-elementos-finitos
gl_ESGL