Modelos 3D e delineación

Modelo-equipo-presion-3D

Modelado 3D

Xeramos toda a documentación para o teu proxecto. Dende modelos 3D esquemáticos ata modelos de xeometría complexa e gran detalle para a revisión de deseños, integración noutros modelos, renderizados e elaboración de infomación técnica e comercial. Incluíndo planos de fabricación, montaxe e despeces dos deseños. Nos basamos en dous modelos de xeración de deseños CAD 3D e a súa combinación para obter o mellor resultado: 

 

Modelado paramétrico para o deseño de equipos industriais, compoñentes técnicos de productos, maquinaria, desenrrollos de chapa, estruturas e instalacións.

 

Modelado de formas libres para o deseño de produto con liñas estéticas máis coidadas, superficies complexas, formas orgánicas e ergonómicas.

 

Se xa partes dunha nube de puntos, un malla poligonal ou planos CAD 2D e queres transformar un deseño, tamén obtemos modelos sólidos ou de superficie a partir destes datos. Ademáis, unha nube de puntos ou unha malla son bos puntos de partirda para realizar unha enxeñaría inversa, xerando novos deseños e produtos. Se queres saber máis, podes consultar o noso servizo de escaneado.

 

Renderizados

Os renders, imaxes realistas dun modelo 3D, permiten ver como será o teu produto e analizar versións segundo acabados, materiais e cores.

 

Os renderizados e animacións son a mellos maneira de presentar os proxectos, ou de analizar un producto sen a necesidade de levar a cabo a súa fabricación. Realizamos visualizacións realistas dos deseños para presentacións, manuais e catálogos.

delineacion-mecanica

Delineación

Xeramos toda a documentación CAD para que o teu proxecto pase da fase de deseño á de fabricación. Realizamos os planos de fabricación, planos de montaxe, a xeración de listados e os despeces de todos os deseños.

 

Traballamos con modelos 3D en practicamente todolos nosos proxectos, o que axiliza o proceso de xeración de planos, cambios ou revisións.

gl_ESGL