Servizo de deseño 3D

Creamos modelado 3D de pezas, escenarios ou obxectos, co nivel de detalle que require o teu proxecto. Desenvolvemos modelos 3D, tanto esquemáticos como modelos con xeometría complexa e gran detalle.

Deseño e Modelado 3D

O modelado 3D é unha técnica empregada no deseño industrial que consiste en crear representacións dixitais tridimensionais de obxectos ou produtos. Usamos o modelado 3D para crear modelos virtuais precisos e detallados dos produtos que se están a desenvolver, como pezas, dispositivos ou máquinas. Estes obxectos dixitais pódense editar e procesar, tanto para crear un novo deseño, producir réplicas ou adaptar un deseño ás pezas existentes.

Os Modelos 3D son útiles para a revisión de deseños,a integración con utros modelos, a creación de renderizados e a elaboración de información técnica e comercial.

Usando un software de deseño 3D especializado, podemos construír unha representación dixital precisa do produto, peza ou escenario, tendo en conta dimensións, forma, estrutura e calquera detalle que queira incluír.

Calidade e precisión

A nosa experiencia no mundo 3D permítenos realizar un modelado moi detallado e de calidade nun período mínimo de tempo. O software de modelado 3D, xunto co escaneado 3D, axúdanos a crear modelos precisos nos que se poden ver todos os detalles do obxecto existente.

Modelado 3D equipos industriales eingal
Modelado paramétrico

Modelado paramétrico

Creación de modelos 3D mediante a definición de parámetros e relacións entre eles. Especialmente útil no deseño de elementos funcionais e no ámbito da enxeñaría para produtos que requiran control de formas e dimensións ou que vaian sufrir múltiples revisións e configuracións.

Modelado de forma libre

Co modelado 3D de forma libre ou o modelado orgánico podemos crear obxectos tridimensionais que non seguen unha xeometría regular ou predefinida. É unha técnica que utilizamos no deseño dos produtos máis estéticos para crear modelos fluídos, formas suaves e naturais. Permite unha maior liberdade creativa e expresiva.

Modelado de formas libres

Proxectos de deseño 3d realizados

Modelos de réplica de graxa e músculo

Que fixemos neste proxecto?

Réplicas de graxa e músculo para o sector sanitario creadas pola combinación de escultura, dixitalización cun escáner 3D e edición gratuíta de modelado.

modelos 3D grasa y musculo

Deseño de equipamento industrial

Deseño 3D para equipos industriais

Modelado 3D de equipos industriais para a súa integración en plantas dixitais e fabricación de novos equipos.

Modelado 3D equipos industriales eingal

Mecanismos de anclaje rápido

¿Qué ha aportado el servicio de diseño 3D al proyecto?

Deseño de mecanismos de colocación e retirada rápidas para bloquear a posición dos obxectos.

Explosionado ensamblaje (1)

Servizos relacionados co Deseño e Modelado 3D

gl_ESGL